Αρχική σελίδα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παύλος Σαράφης
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : Αντώνιος
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Νάουσα Ημαθίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 14 Μαΐου 1973
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : Ελληνική
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖ. : Θέμιδα-Ουρανία Κούβελα
ΤΕΚΝΑ : ένα (Ι) άρρεν

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :psarafis@teilam.gr, psarafis@nurs.uoa.gr, psarafis@gmail.com

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ :Δρ Νοσηλευτής ΠΕ,
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Πλωτάρχης(ΥΝ) Π.Ν. ε.α.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Ν.Α.)
ΜSc “Διοίκηση Μονάδων Υγείας”
’ΜSc “Δημόσια Υγεία”
MSc “Διαχείριση κρίσεων, μαζικών καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων”
π. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Χειρουργικής Κλινικής
π. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Ελέγχου και Επιτήρησης Λοιμώξεων
π. Μέλος Επιτροπής Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΝΝΑ